ინფლაცია საქართველოში, 2020 წლის იანვარი

თარიღი: 3 თებერვალი 2020

წელი