სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 19 თებერვალი 2020

წელი