მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2019 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 19 თებერვალი 2020

წელი