საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 5 მარტი 2020