პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის წლიური და 2019 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 10 მარტი 2020

წელი