საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

თარიღი: 19 მარტი 2020

წელი