სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის თებერვალი

თარიღი: 20 მარტი 2020

წელი