ინფლაციის დონე 2010 წლის თებერვალში

თარიღი: 6 მარტი 2010

წელი