საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 აპრილი 2020

წელი