საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახებ)

თარიღი: 16 აპრილი 2020

წელი