ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2020 წლის იანვარი-მარტი)

თარიღი: 30 აპრილი 2020