მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2019 წელი

თარიღი: 18 მაისი 2020

წელი