საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

თარიღი: 19 მაისი 2020