საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 20 მაისი 2020

წელი