დასაქმება და უმუშევრობა 2010 წელი (წლიური)

თარიღი: 27 მაისი 2011

საქართველოში უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი 2010 წელს 2009 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში 0.6 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 16.3 პროცენტი შეადგინა.....