სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აპრილი

თარიღი: 20 მაისი 2020