მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლის I კვარტალი

თარიღი: 20 მაისი 2020

წელი