სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წლის I კვარტალი)

თარიღი: 20 მაისი 2020

წელი