ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2019 წელი

თარიღი: 25 მაისი 2020

წელი