სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წელი)

თარიღი: 15 ივნისი 2020

წელი