საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

თარიღი: 20 ივლისი 2020