საქსტატისა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურის სამწლიანი თანამშრომლობა იწყება

თარიღი: 8 ივნისი 2011

წელი