ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივლისი

თარიღი: 3 აგვისტო 2020