საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 აგვისტო 2020