მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლის II კვარტალი

თარიღი: 19 აგვისტო 2020

წელი