საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 აგვისტო 2020

წელი