სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივლისი

თარიღი: 20 აგვისტო 2020

წელი