ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

თარიღი: 3 სექტემბერი 2020

წელი