საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 3 სექტემბერი 2020

წელი