საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 14 სექტემბერი 2020