საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის II კვარტალი

თარიღი: 18 სექტემბერი 2020

წელი