საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

თარიღი: 21 სექტემბერი 2020

წელი