სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

თარიღი: 21 სექტემბერი 2020

წელი