მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის II კვარტალი

თარიღი: 23 სექტემბერი 2020

წელი