ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის სექტემბერი

თარიღი: 2 ოქტომბერი 2020

წელი