დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წელი)

თარიღი: 8 ოქტომბერი 2020

წელი