საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 ოქტომბერი 2020

წელი