არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2019 წლის გამოკვლევის ძირითადი შედეგები)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2020

წელი