საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2020

წელი