სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის სექტემბერი

თარიღი: 20 ოქტომბერი 2020

წელი