საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის I კვარტალი

თარიღი: 20 ივნისი 2011

წელი