ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება სექტემბერი 2020

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2020