ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 3 ნოემბერი 2020

წელი