საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 ნოემბერი 2020

წელი