მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 ნოემბერი 2020