ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი

თარიღი: 19 ნოემბერი 2020