პრეს რელიზი 24.06.2011. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-მაისი

თარიღი: 24 ივნისი 2011

წელი