სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2020

წელი