საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 4 დეკემბერი 2020

წელი