პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2020

წელი